The Slovenian Wildlife

Afbeelding

,,Look’’, my friend Primoz said as he pointed towards the woods where we were driving through. ,,Here you can meet a bear anytime. Really. People go all the way to Alaska for that but we have it here in Slovenia as well.’’

I looked around in the 4×4 we were driving and noted with much satisfaction that it could take a beating. We were safe. On our drive through the Dinaric  alps of Slovenia we didn’t meet a bear though. But we did see a fox! It was later that day and on another road when a fox crossed just in front of the car. I’m 39 years old and this was the first time I saw a fox in the wild.

The next day my girlfriend and I were cycling when, in a climb, I heard a rustle on the side of the road. At two meters distance I looked in the eyes of bambi; my first encounter with a deer in the wild. After we passed, I asked with a childish enthusiasm: ,,Did you see, did you see?’’ But she just raised her shoulders a bit and said calmly: ,,Yeah what, at home the deers used to come in our garden.’’

The Slovenian wildlife and me, we have a lot of catching up to do.

__________________________________________________________________________________

,, Kijk”, zei mijn vriend Primoz en hij wees naar het bos waar we doorheen reden. ,, Hier kun je zo een beer tegenkomen. Echt waar. Mensen gaan daar helemaal voor naar Alaska, maar we hebben het hier in Slovenië ook.”

Ik keek rond in de jeep waarin we reden en stelde tevreden vast dat de wagen wel wat kan hebbben. We waren veilig. Toch kwamen we op onze rit door de Dinarische alpen van Slovenië geen beer tegen. Maar we zagen wel een vos! Het was later op de dag en op een andere weg, toen een vos vlak voor de auto overstak. Ik ben 39 jaar oud en dit was de eerste keer dat ik een vos in het wild zag.

De volgende dag fietste ik met mijn vriendin toen ik, in een klim, geritsel hoorde aan de kant van de weg. Op twee meter afstand keek ik in de ogen van Bambi; mijn eerste ontmoeting met een hert in het wild. Nadat we gepasseerd waren, vroeg ik met een kinderlijk enthousiasme: ,,Heb je het gezien, heb je het gezien?” Maar zij haalde haar schouders op en zei kalm: ,, Ja wat, thuis kwamen de herten bij ons tot in de tuin.”

Het Sloveense dierenrijk en ik, we hebben veel in te halen.

Advertisement

1 thought on “The Slovenian Wildlife”

  1. These are specially trained animals who appear posing for tourists on photo-safari. Unfortunately they didn’t know you are a native now :)).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s